La Săcueni a fost lansat un proiect în favoarea comunității locale prin promovarea meșteșugurilor populare și artizanatului local

Prin revitalizarea, revigorarea și digitalizarea a douăsprezece meșteșuguri populare și al artizanatului local, identitatea culturală a minorităților etnice va fi consolidată în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Corpului European de Solidaritate în grija Asociației Ér Hangja Egyesület , în parteneriat cu Liceul Teoretic Petőfi Sándor și Primăria Săcueni timp de un an calendaristic. În implementarea proiectului vor fi implicați minimum patru sute de elevi din școlile locale și minimum o sută de pensionari din comunitatea locală. În același timp, grupul țintă al inițiativei include meșteri populari care își desfășoară activitatea în zona orașului Săcueni sau în microregiunea Valea Ierului. Se vor desfășura următoarele În cadrul proiectului vor fi organizate următoarele activități, în ateliere de creație meșteșugărești precum atelier de salvarea a hârtiei folosind o tehnică tradițională de reciclare; atelierul de țesut covoare prin reutilizarea deșeurilor textile; pregătirea tăiței de casă; olăritul; atelier de realizarea machetelor din lemn; atelier de prelucrarea manuală a lemnului; atelier de croșetat; atelier de împletit a pănușilor de porumb.