La Săcueni a fost lansat un proiect în favoarea comunității locale prin promovarea meșteșugurilor populare și artizanatului local

Prin revitalizarea, revigorarea și digitalizarea a opt meșteșuguri populare și al artizanatului local, identitatea culturală a minorităților etnice va fi consolidată în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Corpului European de Solidaritate în grija Asociației Ér Hangja Egyesület , în parteneriat cu Liceul Teoretic Petőfi Sándor și Primăria Săcueni timp de un an calendaristic. În implementarea proiectului vor fi implicați minimum patru sute de elevi din școlile locale și minimum o sută de pensionari din comunitatea locală. În același timp, grupul țintă al inițiativei include meșteri populari care își desfășoară activitatea în zona orașului Săcueni sau în microregiunea Valea Ierului. Se vor desfășura următoarele În cadrul proiectului vor fi organizate următoarele activități, în ateliere de creație meșteșugărești precum atelier de salvarea a hârtiei folosind o tehnică tradițională de reciclare; atelierul de țesut covoare prin reutilizarea deșeurilor textile; pregătirea tăiței de casă; olăritul; atelier de realizarea machetelor din lemn; atelier de prelucrarea manuală a lemnului; atelier de croșetat; atelier de împletit a pănușilor de porumb.

Pașii proiectului de solidaritate au început în luna august cu o întâlnire de planificare a activităților care urmează a fi desfășurate. în atelierele artizanale, având în vedere ca obiectiv promovarea diversității culturale, respectarea tradițiilor și a identității culturale a membrilor comunității locale. Inițiativa are ca obiectiv și revitalizarea turismului conform planurilor specifice ale proiectului prin digitizarea meșteșugurilor populare tradiționale zonei. Crearea unei baze de date va facilita accesul publicului larg la toate informațiile privind aceste valori de patrimoniu.

Participanții la prima ședință de management al proiectul au discutat despre sarcinile ce le revin fiecăruia pe timpul desfășurării activităților. Prin implementarea programelor, voluntarii intenționează să contribuie la redescoperirea meșteșugurilor populare din Valea Ierului prin cartografierea acestora și creșterea atractivității artizanale.. În acest sens, scopul secundar al proiectului este de a salva tradițiile și obiceiurile locale de la dispariție și de a încuraja tinerii să încerce, să învețe, să stăpânească aceste meșteșuguri populare artizanale. În acest fel, materialele de prezentare, în acest caz documentarele, sunt realizate în scopul arhivării, conservării și utilizării meșteșugurilor populare moștenite dar și în scopuri educaționale.

La finalul proiectului, toți membrii comunității vor putea admira lucrările artizanale realizate în cadrul unei expoziții.