Nyolc érmelléki mesterség újjáélesztésével, felelevenítésével és digitalizálásával erősítik az etnikai kisebbségek kulturális identitását annak a nyertes pályázatnak a keretében, mely az Európai Szolidaritási Testület támogatásával az Ér Hangja Egyesület gondozásában, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum és a székelyhídi polgármesteri hivatal partnerségével valósul meg, egy év lefutással. A projekt megvalósításába a helyi iskolákból minimum négyszáz tanulót, a helyi közösségből pedig minimum száz nyugdíjast vonnak be. Ugyanakkor a kezdeményezés célcsoportjába olyan népi iparművészeket is bevonnak, akik Székelyhíd területén vagy az Érmellék térségében dolgoznak, alkotnak.

A következő kézműves foglalkozásokat rendezik majd: papírmerítés; szőnyegszövés textilhulladék újrafelhasználásával; házi tészta készítése; fazekasság; fa modellek készítése; fafaragás; horgolás; kukoricacsuhé-fonás.

Az augusztusi projekttervezői értekezlettel indult szolidaritásprojektek célja, hogy a fiatal iskolások olyan, a helyi közösségükben általuk kezdeményezett és megvalósított hazai tevékenységeket végezzenek, amelyek természetesen pozitív változást eredményeznek. Mindezek mellett a kezdeményezés által a térség turisztikai vonzerejét is növelni kívánják.

A konkrét tervek szerint a projekten belül a kulturális örökség egyik fontos tényezőjének, a térség hagyományainak a digitalizálása az egyik fő cél, ahol egy adatbázis létrehozásával megkönnyítik a nagyközönség számára az ezen örökségi értékekkel kapcsolatos összes információhoz való hozzáférést.

Az első projekttervezői értekezleten résztvevők megvitatták a feladataikat. A programok megvalósításával az önkéntesek a népi mesterségek feltérképezése és a kézműves foglalkozások vonzerejének növelése által kívánnak hozzájárulni az Érmellék népi mesterségeinek újrafelfedezéséhez. Ebben az értelemben a projekt másodlagos célja, hogy megmentse a helyi hagyományokat és szokásokat a kihalástól, és ösztönözze a diákokat e népszerű mesterségek kipróbálására, elsajátítására és folytatására. Ezáltal prezentációs anyagok, jelen esetben dokumentumfilmek készülnek az öröklött hagyományok digitalizálása, archiválása, megőrzése, és oktatási célú felhasználása érdekében.

A projekt végén kiállításon tekintheti meg a közösség minden tagja majd az elkészült műveket.