Asociația Ér Hangja este în căutare de un Responsabil evenimente cu normă de 2 ore/zi pentru proiectul „Îmbunătățirea calității a serviciilor educaționale și de sănătate pentru romi, în Orașul Săcueni”, derulat cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021, în care organizația are rolul de partener proiect.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și a calității serviciilor integrate pentru romi, în educație și sănătate, creșterea incluziunii romilor și combaterea oricărei forme de discriminare, în orașul Săcueni.


Sarcinile principale ale responsabilului de evenimente:
– Organizează următoarele programe:

  • Conferința de deschidere și încheiere a proiectului
  • Programul de formare pentru cadre didactice implicați în lucrul cu persoane de etnie romă
  • Cursul de formare de formatori pe teme de antidiscriminare

– Urmărește buna desfășurare a conferințelor și a cursurilor
– Asigură circulația informației
– Asigură rezolvarea problemelor apărute
– Facilitează buna comunicare cu beneficiarii evenimentelor

Cerințe:

  • Studii medii
  • Experiență: 1 an în domeniul organizare evenimente
  • Abilități necesare: cunoștințe bune de operare PC (MS Office, Internet), competențe organizatorice, competențe de comunicare

Modalitate de aplicare:
Candidații pot depune aplicațiile prin transmiterea unui Curriculum Vitae Europass precum și a documentelor care atestă studiile, experiența și comptențele pentru postul selectat, la adresa de email erhangja1@gmail.com până la data de 22 ianuarie 2020, ora 16:00 sau personal la adresa Săcueni, str. Libertății, nr. 4 (incinta Muzeului).

Candidații selectați pentru interviu vor fi notificați prin telefon.

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email menționată.