Asociația Ér Hangja este în căutare de un Responsabil proiect cu normă de 4 ore/zi pentru proiectul „Îmbunătățirea calității a serviciilor educaționale și de sănătate pentru romi, în Orașul Săcueni”, derulat cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021, în care organizația are rolul de partener proiect.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și a calității serviciilor integrate pentru romi, în educație și sănătate, creșterea incluziunii romilor și combaterea oricărei forme de discriminare, în orașul Săcueni.


Sarcinile principale ale responsabilului:

  1. Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pentru personalul din cadrul punctului de lucru
  2. Numirea personalului pe diferite posturi de execuție
  3. Coordonarea și supravegherea activităților proiectului care aparțin asociației
  4. Asigurarea circulației informației în cadrul proiectului
  5. Stabilirea, conform structurii organizatorice, a sarcinilor și responsabilităților personalului din subordine

    Cerințe:
  • Studii superioare
  • Experiență: minim 2 ani în coordonare echipe/programe
  • Abilități necesare: competențe manageriale, organizatorice, de comunicare și digitale

Modalitate de aplicare:
Candidații pot depune aplicațiile prin transmiterea unui Curriculum Vitae Europass precum și a documentelor care atestă studiile, experiența și competențele pentru postul selectat, la adresa de email erhangja1@gmail.com până la data de 22 ianuarie 2020, ora 16:00 sau personal la adresa Săcueni, str. Libertății, nr. 4 (incinta Muzeului).

Candidații selectați pentru interviu vor fi notificați prin telefon.

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email menționată.