Az Aydın Kulturális Fejlesztési Egyesület megszervezte a Creativa Egyesület által koordinált „Culture in Move” projekt harmadik nemzetközi találkozóját, amelyet az Erasmus+ KA227 Partnerships for Creativity program finanszírozott a Spanyol Nemzeti Ügynökségen keresztül. A partner civil szervezetek képviselői június második felében a törökországi Kuşadasıban találkoztak.

A „Culture in Move” projekt keretében, amely úgy véli, hogy a munkanélküliségi probléma csökkenthető, ha a munkanélküliek és a társadalmi-gazdaságilag hátrányos helyzetű emberek számára biztosítják a szükséges szociális és szakmai coaching támogatást, valamint a fiatalok munkanélküliségére és általában a szociális hátrányokra fókuszálva, a partnerszervezetek egy kézikönyvet készítenek, amely tartalmazza a saját képzéseik során alkalmazott technikákat és módszereket.

A „Culture in Move” projekt célja, hogy sikeresen segítse a hátrányos helyzetű fiatal felnőtteket és más, a kirekesztés veszélyének kitett csoportokat. A Kuşadası-ban tartott találkozón minden partnerország bemutatta az általa szerkesztett fejezeteket, a kézikönyv tervezeteként. Az ülés napirendje a projekt disszeminációs és népszerűsítő lépéseire is kiterjedt, majd a részvételi oklevelek kiosztásával és az értékelő kérdőívek kitöltésével zárult. A mobilitás keretében Ephesus óvárosát, a Szűz Mária-házat és a hangulatos Şirince városát látogatták meg együtt a munkatársak.


A projekt következő nemzetközi mobilitása Portugáliában lesz, ahol az AMBES Pias ad otthont a kész kézikönyv bemutatójának!