Az Ér Hangja Egyesület, Székelyhíd Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával, 2017. június 16 és 18 között szervezi meg a Gyűljünk össze közös jövőnk érdekében! testvértelepülési rendezvényt, melyre Székelyhídon kerül sor, romániai, belgiumi, magyarországi, horvátországi és szlovákiai helységek részvételével.

A találkozó fő céljai közé tartozik a résztvevő küldöttségek ismereteinek elmélyítése az Európai Unió közös történelmét és funkcióit illetően, olyan Európai Uniót érintő kérdéskörök megvitatása, mint az euroszkepticizmus, menekültválság, Brexit, a Roma közösséget és egyéb etnikumokat érintő diszkrimináció, saját kulturális értékek népszerűsítése (néptáncok és népdalok, termékek kiállítása) az európai kulturális sokszínűség megőrzése érdekében, illetve aktív európai állampolgárság népszerűsítése a vitákon való részvétel, de ugyanakkor önkéntesség és adományozás révén is.Az önkéntességet egy délutáni műhely révén népszerűsítjük, melyet a küldöttségek fiatalabb tagjai fognak gyakorlatba ültetni olyan helyi gyerekek számára, akik társadalmi nehézségekkel küzdenek. Az adományozás egy olyan árverés típusú tevékenység révén fog megvalósulni, mely keretében a résztvevő települések művészei árverésre bocsájtják egy munkájukat, a közvetlen és közvetett közönség pedig licitálni fog rájuk. Az így befolyt összeget egy helyi alapítvány számára ajánljuk fel, amely a rászoruló gyerekekkel foglalkozik.

A rendezvény a társadalom különböző szereplőit be fogja vonni, beleértve közintézmények-, non-profit szervezetek-, magán vállalkozások képviselőit, állampolgárokat (fiatalokat) és művészeket. A program úgy van felépítve, hogy egyidőben tájékoztató és interaktív legyen. Magába foglal bemutatókat, véleménynyilvánítást a feldolgozott témákkal kapcsolatban, fórumokat, Európai Unióval kapcsolatos vetélkedőt, interkulturális tevékenységeket. Ugyanakkor a találkozó fiataloknak szóló tevékenységeket is felölel, például interjúk készítését „Mit jelent számodra az EU?” témában, fórum színházat az EU kihívásaira vonatkozóan, egyéb játékokat és tevékenységeket. A gyerekeknek is szól ez az esemény, hiszen bővíteni tudják ismereteiket az EU-val kapcsolatban egy rajzverseny és egyéb programok révén.

A projekt az Európai Unió „Európa a Polgárokért” programjának finanszírozásával valósul meg.