Hellas for Us
Organizația Hellas for Us este interesat în educația și învățarea non-formală, mediul, cultură, sport, aptitude for work, inițiative în spirit întreprinzător, arte, drepturile omului, media și comunicația.
Ca și organizație Hellas for Us vrea să dea o șansă celor care au mai puține oportunități sau din situații dezavantajate pentru a călători în străinătate, a se socializa și a înlărgi viziunea.
Unique Projects
Asociația Unique Projects este o organizație activă, ambițioasă și de încredere. Este vorbă de o asociație non-profit care vrea să încurajează înțelegerea interculturală, împărțirea practicilor bune și multiplicarea alternativelor pentru petrecerea timpului liber de către tinerii. Asociația îndeamnă desăvârșirea tinerilor, descoperirea sinelui și înlărgirea cercului oportunităților personale. Pentru a atinge acete scopuri asociația oferă următoarele instrumente folositoare: călătorii în străinătate, comunicație cu oameni din culture diferite, menținerea relațiilor și colaborărilor pe termen lung. Organizația dezvoltă o comunitate de tineri care sunt conștienți, creative, cu un orizont larg și care ating scopurile personale. Unique Projects organizează proiecte în Lituania cu metode non-formale și este partenerul maimultor peoiecte în afara Lituaniei. În aceste activități antrenează tineri oferind șansa de a face rost de cunoștințe noi și experiențe de neprețuite.

Fondul regional Baltic
Fondul regional Baltic este o organizație și fundație nonguvernamentală care sprijină dialogul social și intercultural, incluziunea socială și schimbul cultural între tineri și adulți. Organizația este situată în Riga, dar organizează activități regulate în toată Letonia și colaborează la nivel european pentru implementarea proiectelor educaționale. Obiectivul Fondului BR este dezvoltarea, încurajarea și susținerea ideilor creative cu ajutorul instruirilor, proiectelor și consultărilor. Membrii fundației sporesc ideea unei lumi prietenoase și pașnice prin promovarea dialogului intercultural, egalității și respectării individualității. Principalele obiective ale fondului regional Baltic sunt: 1. Munca cu tineri; 2. Promovarea educației nonformale și a dialogului intercultural, precum și includerea tuturor tinerilor, indiferent de statutul lor educațional, social și de mediul cultural; 3. Promovarea și dezvoltarea activităților / programelor de învățare continuă; 4. Promovarea participării ONG la planificarea politicii și furnizarea serviciilor publice; 5. Promovarea societății civice; 6. Îmbunătățirea toleranței și a înțelegerii reciproce între cetățenii europeni, respectând și promovând diversitatea culturală și lingvistică, contribuind în același timp la dialogul intercultural; Oferiți sfaturi cu privire la ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen și incluziunea socială. Principalul grup țintă sunt tinerii, copiii, studenții și adulții (în special grupurile de părinți, școlari, cu risc social, migranții și șomerii). Fundația lucrează activ cu tineri. Organizația are Centrul Tineretului in Riga – „BaMbuss” in activitatea noastră, BRF folosește diferite metode de educație non-formală, inclusiv discuții, declarații, lucru în grup, teatru de forum etc. Mai ales aceste activități sunt promovate în centrul de tineret „BaMbuss”, unde BRF organizează câteva activități multifuncționale pentru tineret – ateliere, învățare non-formală, discuții și cluburi specializate, antrenează voluntarii și dezvoltă o rețea de mentorat și susținere de la egal la egal și oferă consultanță în carieră.