Hellas for Us
A Hellas for Us (Hellász Értünk) szervezete a nevelésben és nem-formális oktatásban érdekelt, illetve a környezet, kultúra, sport, foglalkoztathatóság, vállalkozó szellemű kezdeményezések, művészetek, emberi jogok, média és kommunikáció. Szervezetként a Hellas for Us esélyt akar adni azoknak, akiknek korlátozottak a lehetőségeik vagy hátrányos helyzetűek ahhoz, hogy külföldre utazzanak, szocializálódjanak és tágíthassák látókörüket.
Unique Projects
Egy aktív, motivált és megbízható szervezet a Unique Projects (Páratlan Projektek). A non-profit szervezet ösztönözni kívánja az interkulturális megértést, a jó gyakorlatok megosztását és növelni szeretné a fiatalok szabadidejének eltöltésére alkalmas lehetőségek számát. Épp ezért a fiatalokat a tökéletesítésre, az önfelfedezésre és a személyes lehetőségek körének szélesítésére bátorítja. Ehhez a következő hasznos eszközöket biztosítja: utazás külföldre, ismeretlen országokba, kommunikáció más kultúrákból érkező emberekkel, kapcsolatok és együttműködések fenntartása hosszútávon. A fiatalok tudatos, kreatív, széles látókörű és a személyes célokat elérő közösségét fejlesztik. Szerveznek programokat Litvániában, nem-formális módszerek alkalmazásával, és együttműködnek az országon kívül zajló programokban is. Ezekbe a tevékenységekbe bevonnak fiatalokat, hogy esélyt adjanak új ismeretek elsajátítására és felbecsülhetetlen tapasztalatok megszerzésére.
Gersekarátért Baráti Kör
Az egyesület 1999-ben alakult a település közösségi életének szervezése, a község fejlesztése, hagyományainak, építészeti és természeti értékeinek védelme érdekében. Az egyesület a Művelődési Házban működik. 2001-től a helyi önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján, mint a Gersekaráti Teleház gazdája és működtetője a település valamennyi polgára, intézménye és civil szerveződése számára nyitott közösségi színteret biztosít, elérhető szolgáltatásokat nyújt, közösségi, kulturális, szabadidős és ismeretterjesztő programokat szervez.

A Balti Regionális Alap
A Balti Regionális Alap egy nem kormányzati szervezet és alapítvány, amely támogatja a szociális és kulturális párbeszédet, a társadalmi befogadást és a fiatalok és felnőttek közötti kulturális cserét. A szervezet Rigában található, de rendszeres tevékenységeket szervez Lettországban, és európai szinten együttműködik az oktatási projektek végrehajtásával. A BR Alap célja a kreatív ötletek fejlesztése, ösztönzése és támogatása, képzések, projektek és konzultációk segítségével. Az alapítvány tagjai elősegítik a barátságos és békés világ elképzelését az interkulturális párbeszéd, az egyenlőség és az egyéniség tiszteletben tartásának tamogatasaval. A Balti Regionális Alap fő céljai: 1. Munka fiatalokkal; 2. Tamogatni a non formális oktatást és az interkulturális párbeszédet, valamint minden fiatal bevonását az oktatási, társadalmi helyzetüktől és kulturális környezetüktől függetlenül;3 Az egész életen át tartó tanulás tevékenységeinek / programjainak tamogatasa és fejlesztése; 4. A civil szervezetek részvételének előmozdítása a politikai tervezésben és a közszolgáltatások nyújtásában;5. A civil társadalom tamogatasa; 6. A tolerancia és a kölcsönös megértés fokozása az európai polgárok között, tiszteletben tartva és támogatva a kulturális és nyelvi sokféleséget, miközben hozzájárul a kultúrák közötti párbeszédhez. 7. Tanácsadás a foglalkoztatás, a nemek közötti egyenlőség és a társadalmi befogadás területén. A fő célcsoport a fiatalkorú gyermekek, a tanulók, a felnőttek (különösen a társadalmi kockázatot jelentő korai iskolaelhagyók, a migránsok és a munkanélküliek csoportjai). Az alapítvány aktívan együttműködik a fiatalokkal. A szervezetnek Rigaban található az ifjúsági központja – a „BaMbuss”. Munkánkban a BRF különféle nem formális oktatási módszereket alkalmaz, ideértve a megbeszéléseket, a nyilatkozatokat, a csoportmunkát, a fórum színházat stb. Különösen ezeket a tevékenységeket támogatják a „BaMbuss” ifjúsági központban, ahol a BRF néhány sokoldalú ifjúsági tevékenységet szervez – workshopokat, nem formális tanulás, megbeszélések és speciális klubok, önkéntesek kiképzése, mentorálási és társ-támogató hálózat fejlesztése és karrier-tanácsadás.