Croația
Asociația Udruga Vrata prema Europi Kotlina a fost fondată cu țelul de a contribui la dezvoltarea și creșterea socio-economică a Euroregiunii unde se află și sediul asociației, în Croația. În general asociația promovează cooperarea dintre tinerii teritoriilor diferite pentru consolidarea coeziunii culturale și sociale, asociația fiind generator și partener în proiecte pentru dezvoltarea tinerilor prin traininguri, conferințe, proiecte în legatură cu sport, cu recreație și cu stil de viață sănătos.
Ungaria
Asociația este de fapt un parteneriat între 35 de localități în Ungaria care susțin cooperările internaționale pentru dezvoltarea nivelului de trai, astfel oferind condiții mai bune pentru tinerii localităților. Asociația este angajată în proiecte pentru tineri, pentru rezolvarea intrebărilor sociale, pentru sport și cultură.
Slovacia
Organizația tinerilor din Slovacia pune accentul pe îmbunătățirea societății prin implicarea tinerilor în activități caritative și educative, garantând o vedere amplă în lumea tehnologiei, a internetului și a mass mediei, cooperând cu profesionaliști. Grupul de țintă al organizației este alcătuit de tineri și adulți în vârsta de 13-30 de ani.
Bulgaria
Asociația realizează proiecte europene în Bulgaria cooperând cu o mulțime de instituții, școli și alte entități sau indivizi pentru promovarea inovării în domeniul educației și a practicilor democratice. Astfel asociația a fost implicată în numeroase proiecte educaționale legate de stil de viață sănătos, de sport, de mass medie, etc. Organizația lucrează cu lideri tineri oferindu-i support pentru dezvoltarea lor în viitor.