„Az Erasmus+ program célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését”
erhangja_logo „Az Ér hangja Egyesület célja a Székelyhídon és annak mikrorégiójában élő lakosok tájékoztatása, és a város marketingjének fejlesztése a média eszközeinek felhasználásával (újság, tv, rádió). Az Egyesület tevékenységét egyrészt a 2013-ban nyílt stúdió fenntartása jelenti. Másrészt az Egyesület számos kulturális és oktató-nevelő jellegű program, esemény szervezésében is részt vesz.Az alaptagok 3-4 személyt jelentenek, akik az Ér hangja havilap alapítóit jelentik, míg a többi munkatárs a helyi önkormányzat alkalmazottja. Ezek a személyek több olyan képzésen is részt vettek, ahol a média eszközeinek megfelelő használatát tanulták az Egyesület céljainak elérése érdekében.
Az Egyesület tevékenységének célcsoportját olyan emberek képezik, akiknek fontos az életminőség jobbítása Székelyhídon, akik érdekeltek a média világában, és a fiatalok, akik a következő generációt jelentik az Egyesület, a stúdió számára is.”
hangkep „A Hang-Kép Egyesületet 2000-ben alapították meg Debrecenben. Tömegkommunikációval , különösen a társadalomnak szóló üzenetek közvetítésével foglalkoznak. A nyomtatott és az elektronikus sajtóanyagok, az online média, a nyilvános beszéd, és az ismeretterjesztő hang- és képanyagok elkészítésének fogásait sajátíthatják el a fiatalok. E mellett civil szervezeteket segítenek abban, hogy – a céljaiknak megfelelő – saját üzeneteiket minél jobban tálalhassák a nyilvánosságnak.”
logo „Az Ad hoc polgári egyesületet 2010 novemberében alapította 4 egyetemi politológia hallgató a pozsonyi Comenius Egyetemről. Az egyesület fő célja, hogy hozzájáruljon az oktatási folyamathoz létrehozva egy platformot, ami által a fiatalok és a nagyközönség lehetőséget kap, hogy bővítse tudását, fejlessze kritikus gondolkodásmódját és kommunikációs képességeit, mindezt különböző témákban, szakemberekkel történő kötetlen beszélgetések keretében.
Majdnem 2 évvel az alapítás után az Ad hoc elkezdett részt venni Fiatalok lendületben (Youth in Action) projektekben mint partnerszervezet, később saját projektjeinek szervezőjeként. Az új tagok toborzása is megtörtént azóta, így jelenleg 8 taggal működik az egyesület, akik különböző szakterületeket képviselnek.
Valójában az egyesület első sorban azért jött létre, hogy Pozsony fiataljainak szervezzen projekteket, de a fennállás óta lassan egy nagy, Európára kiterjedő ifjúsági hálóztatot épített ki. Ez a hálózat olyan emberekből áll, akik szabadidejük egy részét arra akarják áldozni, hogy elmélyítsék képességeiket és tudásukat, és akik lelkesek változatos nemzeti és nemzetközi projektekben való részvétel kapcsán.”