A program külföldi résztvevői mutatták be azt a kis terjedelmű tájékoztató füzetet, amelyet ők maguk készítettek Székelyhídon a környék régi mesterségeiről az Ér Hangja Egyesület által szervezett Erasmus+ nemzetközi ifjúsági cserén.

Az egyhetes program témája a régi mesterségek felelevenítése és anyagi forrássá alakítása volt, így a jövő lehetséges válalkozói a hagyományos foglalkozások mellett a marketing világába is betekinthettek, gyakorlati formában.

Hét nap alatt kipróbáltak, megismertek hat régi foglalkozást (például a székfonást, nemzelést, szőnyegszövést), volt marketing előadás és üzleti játék, illetve tájház látogatások is. A felfedezett mesterségekről minden nap végén történt egy csapatosmunkában megoldott értékesítései ötletbörze, és született egy háromrészes leírás, amelyek a foglalkozást művelő személy rövid élettörténetét, a munkafolyamatokat, majd végül a tevékenység bevételi lehetőséggé formálását írták le. Ezekből az írásokból, és a hozzájuk tartozó képekből állt össze a kis tájékoztató füzet. A projektbe bevont mesteremberek közül legtöbben életükben most szerepelnek először valamilyen kiadványban, ráadásul ez a kiadvány a program szabályainak megfelelően angolnyelvű, így ha például turistáknak kell bemutatni mivel is foglalkoznak ők, van eszköz a kezükben.
Ennek a kiadványnak minden részletét a programban résztvevő görög, litván, magyarországi és romániai csapatok tagjai állították össze, figyelve  az adatok pontosságára, a tájékoztató ízlésességére – mindezt úgy, hogy ezen a téren egyikük tanulmányai vagy szakmai tapasztalatai sem voltak relevánsak. A kiadvány bemutatását a program utolsó napjára, vasárnapra szervezték meg a fiatalok a programvezetők segítségével, Székelyhíd múzeumának épületében. Az esemény, amely nem csak egy egyszerű füzetlapozgatásból állt, mindenki számára nyitott volt. Aki eljött a brosúrán kívül egy fából készített, öntapadós  korongot kaphatott kézbe, amelyen a programban képviselt országok lobogói olvadtak egybe, illetve volt ének és zene a litván csapatnak köszönhetően, és a közönséget táncra hívó görög körtánc is.

A főszervező Ér Hangja Egyesület elnöke, Aszalós Tímea örömét fejezte ki az iránt, hogy az egy hét alatt a közel harminc résztevő igazi csapattá formálódott, a később felszólaló helyi polgármester, Béres Csaba pedig kihangsúlyozta a megjelentek számára, hogy a helyi civil egyesület a kisrégióban egyedülálló munkát végez a nemzetközi programok szervezésével.

A brosúra bemutatója után a vasárnap hátralevő részében a résztvevők már a program lezárásával, kiértékelésével, és a jövőbeni közös programok szervezésével foglalkoztak, majd hétfőn visszatértek hazájukba.