Unique Projects
Egy aktív, motivált és megbízható szervezet a Unique Projects (Páratlan Projektek). A non-profit szervezet ösztönözni kívánja az interkulturális megértést, a jó gyakorlatok megosztását és növelni szeretné a fiatalok szabadidejének eltöltésére alkalmas lehetőségek számát. Épp ezért a fiatalokat a tökéletesítésre, az önfelfedezésre és a személyes lehetőségek körének szélesítésére bátorítja. Ehhez a következő hasznos eszközöket biztosítja: utazás külföldre, ismeretlen országokba, kommunikáció más kultúrákból érkező emberekkel, kapcsolatok és együttműködések fenntartása hosszútávon. A fiatalok tudatos, kreatív, széles látókörű és a személyes célokat elérő közösségét fejlesztik. Szerveznek programokat Litvániában, nem-formális módszerek alkalmazásával, és együttműködnek az országon kívül zajló programokban is. Ezekbe a tevékenységekbe bevonnak fiatalokat, hogy esélyt adjanak új ismeretek elsajátítására és felbecsülhetetlen tapasztalatok megszerzésére.
Hellas for Us
A Hellas for Us (Hellász Értünk) szervezete a nevelésben és nem-formális oktatásban érdekelt, illetve a környezet, kultúra, sport, foglalkoztathatóság, vállalkozó szellemű kezdeményezések, művészetek, emberi jogok, média és kommunikáció.
Szervezetként a Hellas for Us esélyt akar adni azoknak, akiknek korlátozottak a lehetőségeik vagy hátrányos helyzetűek ahhoz, hogy külföldre utazzanak, szocializálódjanak és tágíthassák látókörüket.
Gersekarátért Baráti Kör
Az egyesület 1999-ben alakult a település közösségi életének szervezése, a község fejlesztése, hagyományainak, építészeti és természeti értékeinek védelme érdekében. Az egyesület a Művelődési Házban működik. 2001-től a helyi önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján, mint a Gersekaráti Teleház gazdája és működtetője a település valamennyi polgára, intézménye és civil szerveződése számára nyitott közösségi színteret biztosít, elérhető szolgáltatásokat nyújt, közösségi, kulturális, szabadidős és ismeretterjesztő programokat szervez.