Akto
A Human Rights and Democracy (Az Emberi Jogokért és Demokráciáért Egyesület) egy non-profit civil szervezet a fejlődésért. Fő céljuk, hogy úgy nemzeti, mint nemzetközi szinten hitelesek tudjanak lenni az Emberi jogok, a Demokrácia és a Béke védelmében és népszerűsítésében, amelyeket a független és átlátható vezetésért tartanak tiszteletben.
Az egyesületben egy fiatal és több tudományágat lefedő csapat dolgozik, akik ugyanazokat az értékeket tartják szem előtt: 

EMBERIESSÉG – Közbelépnek, hogy támogassák, érvényesítsék, megóvják az érdekeket és megerősítsék a szocio-gazdasági egyenlőtlenségek, a természeti katasztrófák, háborúk és konfliktusok vagy rendszerbeli semlegességi, pártatlansági, függetlenségi vagy megkülönböztetés-mentességgel kapcsolatos válságok sújtotta embereket.

EGYÜTTMŰKÖDÉS – Együttműködnek az általuk előrevitt munkában, amely során partneri kapcsolatokat népszerűsítenek és tisztelik a sokféleséget és a kompromisszumokat.

ÁTLÁTHATÓSÁG – Felelősek a forrásaink hatékony és átlátható használatáért, pontosabban, ami a támogató szerveket, partnereket, egyesületeket, kedvezményezetteket és a civil társadalmat illeti.

AMBÍCIÓ – Motivált a szervezet, ami a kitűzött célokat illeti és a kedvezményezettek irányába megtett cselekedetek egyenlőségét.

KREATIVITÁS – A szervezet nyitott az új ötletekre és megoldásokra, elfogadja a változásokat és a számításba vett kockázatokat, hogy újszerű megoldásokat fejleszthessen.

Unique Projects
Egy aktív, motivált és megbízható szervezet a Unique Projects (Páratlan Projektek). A non-profit szervezet ösztönözni kívánja az interkulturális megértést, a jó gyakorlatok megosztását és növelni szeretné a fiatalok szabadidejének eltöltésére alkalmas lehetőségek számát. Épp ezért a fiatalokat a tökéletesítésre, az önfelfedezésre és a személyes lehetőségek körének szélesítésére bátorítja. Ehhez a következő hasznos eszközöket biztosítja: utazás külföldre, ismeretlen országokba, kommunikáció más kultúrákból érkező emberekkel, kapcsolatok és együttműködések fenntartása hosszútávon. A fiatalok tudatos, kreatív, széles látókörű és a személyes célokat elérő közösségét fejlesztik. Szerveznek programokat Litvániában, nem-formális módszerek alkalmazásával, és együttműködnek az országon kívül zajló programokban is. Ezekbe a tevékenységekbe bevonnak fiatalokat, hogy esélyt adjanak új ismeretek elsajátítására és felbecsülhetetlen tapasztalatok megszerzésére.
Hellas for Us
A Hellas for Us (Hellász Értünk) szervezete a nevelésben és nem-formális oktatásban érdekelt, illetve a környezet, kultúra, sport, foglalkoztathatóság, vállalkozó szellemű kezdeményezések, művészetek, emberi jogok, média és kommunikáció.
Szervezetként a Hellas for Us esélyt akar adni azoknak, akiknek korlátozottak a lehetőségeik vagy hátrányos helyzetűek ahhoz, hogy külföldre utazzanak, szocializálódjanak és tágíthassák látókörüket.
Gersekarátért Baráti Kör
Az egyesület 1999-ben alakult a település közösségi életének szervezése, a község fejlesztése, hagyományainak, építészeti és természeti értékeinek védelme érdekében. Az egyesület a Művelődési Házban működik. 2001-től a helyi önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján, mint a Gersekaráti Teleház gazdája és működtetője a település valamennyi polgára, intézménye és civil szerveződése számára nyitott közösségi színteret biztosít, elérhető szolgáltatásokat nyújt, közösségi, kulturális, szabadidős és ismeretterjesztő programokat szervez.