Ismét testvértelepülési találkozót szerveznek  Székelyhídon június 8-11. között az Ér Hangja Egyesület koordinálása alatt. Az E-turizmus az EU-ban elnevezésű rendezvénysorozaton edelényi, héhalmi, gyermelyi, algyői, mucsonyi (Magyarország), kamocsai és kürti (Szlovákia), valamint helyi képviseletek vesznek részt.

A négynapos találkozó egyik célja, hogy összpontosítani tudják a településeik turizmusa kapcsán felmerült igényekre, problémákra irányuló válaszokat, megoldási lehetőségeket, hogy közös stratégiai irányokat határozzanak meg településeik e-turizmusának fejlesztése és ezek összehangolása érdekében. A projekt szinergiájának egyik közép- és hosszú távú pozitív hozadéka, hogy megszületik egy minden partner (3 országra kiterjedő) által hozzáférhető közös weboldal, amin folyamatosan lehet aktualizálni, népszerűsíteni az adott települések digitalizált turisztikai szolgáltatásait.

A találkozón a települések bemutatják jelenlegi helyzetüket a turizmus terén, továbbá megvizsgálják, hogy az EU-tagság milyen előnyökkel, lehetőségekkel jár az adott ágazat számára. A rendezvényen a résztvevők megbeszélik, értékelik azokat a problémákat, amelyekkel az EU napjainkban szembesül, ezek hatásait és lehetőségeit a turizmus ágazatára vonatkozóan. Emellett a projekt másik fő prioritása a nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség, ezen belül is a nők támogatása. Az E-Turizmus az EU-ban projektünk a turisztikai szolgáltatások és az ezen ágazathoz kapcsolódó kiegészítő termékek, szolgáltatások digitalizációja által a fent említett nők, lányok számára (kortól, társadalmi hovatartozástól, fogyatéktól, stb. függetlenül) közép- és hosszú távon integrációs, esély egyenlőség, a nemek közötti egyenlőséggel járó lehetőségeket biztosíthat. Az esemény során a résztvevők megismerkednek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság munkájával Winkler Gyula európai parlamenti képviselő előadásán keresztül. A küldöttségek és résztvevők megvitatják az EU-t érintő további aktuális kérdéseket is.

A testvértelepülési találkozó programját számos egyéb esemény teszi majd még vonzóbbá és érdekesebbé a résztvevők számára, hiszen kistermelői kiállítás, főzőverseny, néptánc- illetve népzenei bemutató és számos más szabadidős tevékenység is szerepel a rendezvény megálmodóinak kínálatában.


Az eseményt az Ér Hangja Egyesület szervezi Székelyhíd város polgármesteri hivatalával közösen, illetve az Európa Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program támogatásával valósult meg.

További információ a eturism.erhangja.ro weboldalon.

Ér hangja