Asociaţia „Ér hangja” a câştigat un proiect EU în tema ajutorării copiilor cu situaţie socială nefavorabilă. În luna aprilie 2017 un grup de tineri din România, Ungaria, Grecia, Lituania şi Portugalia va vizita oraşul Săcueni în cadrul unui proiect câştigător de schimb de tineri Erasmus+. Obiectivul principal al acestui proiect este implicarea socio-economico-educativă a tinerilor participanţi, care va fi abordată din două perspective: mânuirea problemelor şi strategii de prevenţie.

Tinerii participanţi sunt în mare parte tineri europeni NEET, tineri care nu sunt nici agajaţi, nici nu îşi continuă educaţia sau formarea, dar care contrar situaţiei lor sociale nefavorabile vor să-şi dezvolte abilităţile, prin acest fapt mărind şansele de angajare pe piaţa muncii. Un alt obiectiv al acestui proiect este diminuarea riscurilor de excluziune socială a copiilor orfani şi semi-orfani. Aceste două grupe cu o situaţie socială nefavorabilă se vor întâlni în luna aprilie 2017 în cadrul unui program variat în Casa de Copii a Fundaţiei Sfântului Francisc din Săcueni.

Printr-un program de schimb de idei, tinerii vor începe programul printr-o autoprezentare şi prezentarea reţelei sociale, sistemului protecţiei copiilor şi strategii de ajutorare a persoanelor fără loc de muncă sau cu multiple probleme socio-economice din ţara lor de provenienţă.

În cadrul proiectului tinerii împreună cu copii Fundaţiei Sfântului Francisc din Săcueni vor inventa, proiecta, pregăti şi realiza multe activităţi. Exemple: învăţarea împletitului de paie,pictarea diferitelor obiecte de artizanat, programe de sport, workshop de reciclare, jocuri de cunoştiţe a U.E. Cel mai bun joc de dezvoltare a cunoştinţelor va fi tura prin oraşului Săcueni şi împrejurimile ei, care va dezvolta cunoştinţele în ştiinţele naturii, protecţia mediului şi îşi va îmbunătăţi abilităţile de orientare a tinerilor participanţi.

Este important de observat că aceşti tineri NEET vor petrece cea mai mare parte a timpului lor cu copii Fundaţiei Sfântului Francisc, ajutându-le în muncile din gospodărie. Prin această muncă în echipă tinerii vor învăţa o limbă comună, prin care pot comunica şi prin care copii pot primi atenţie şi afecţie: se pot simţi iubiţi. Pe lângă acestea proiectul va ajuta copiii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare, sa fie open-minded şi să-şi dezvolte noi abilităţi prin multiplele programe pregătite de către organizatori.

Acest proiect de schimb are în acelaşi timp scopul de a cuprinde şi cazuri naţionale şi interculturale, care ajută tinerii să cunoască mai bine personalitatea, ţara şi organizaţiile non-profit a celorlalţi.

În perioada de derulare a proiectului câştigător tinerii îşi vor dezvolta abilităţile prin metoda Do it Yourself! primind o mare libertatea de expresie şi creaţie în cadrul proiectării şi realizării programelor de parteneriat.
În perioada derulării programelor dezvoltarea personală a participanţilor va fi evaluată şi autoevaluată în mod continuu şi rezultatele vor fi trecute la finalul proiectului în certificatele YouthPass a tinerilor participanţi.
Informaţii suplimentare despre proiect şi participanţi pot fi găsite pe pagina web a asociaţiei „Ér hangja” www.erhangja.ro/palyazatok .

Proiect derulat în cadrul Programului Erasmus+ .