A nyolcadikosok záróvizsgája a román nyelv és irodalom próbával kezdődött június 15-én, hétfőn. Szerdán, június 17-én matematikából, csütörtökön, június 18-án pedig magyar nyelv és irodalomból mérettettek meg többek között a székelyhídi és a nagykágyai diákok is.

 Az eredményeket június 22-én tették közzé. Az óvásokat pedig június 22-én és 23-án lehetett benyújtani, így a végleges jegyek kifüggesztésére június 27-én került sor, melyen a diákok nevei helyett kódok szerepeltek.

Az év elején készített felmérés alapján 20 diák tervezi, hogy Székelyhídon marad, 12 Magyarországon szeretne tovább tanulni, 11 technológiai líceumba, 16 szakiskolába folytatná tanulmányait, amennyiben sikeres lesz a vizsgaeredménye. Pontos adatokat, arra vonatkozóan, hogy hányan iratkoztak és jutottak be Székelyhídra és a többi iskolába, július 10 után a számítógépes elosztást követően lehet majd megtudni.

Összesen 83 diák iratkozott be, melyből 71 székelyhídi és 12 pedig nagykágyai volt. A tanulmányi eredmények alapján, jobb jegyekre számítottak, mint ami lett. A román nyelv és irodalom tétel, a szakos tanárok szerint nehéz volt, főként a magyar anyanyelvű diákok számára. A matematika feladatsor is fejtöréstokozott a diákok számára, míg magyar nyelv és irodalomból, jól teljesítettek a nyolcadikosok. A székelyhídon vizsgázók 17%-a írta meg az átmenőt románból, 31%-a matematikából és 95%-a magyar nyelvből. A vizsgaeredmények 80%-os arányban számítanak bele a felvételi jegybe, míg a maradék 20%-ot a négy év tanulmányi átlaga teszi ki.

Nagykágyai I-es számú Szakközépiskola

Július 2-6 között van a jelentkezési kérvények kitöltésének periódusa. Ekkor jelölik ki a diákok, hogy melyik iskolába jelentkeznek, így az első számítógépes elosztás július 10-én. Július 13-20 között, azok a diákok, akik bejutottak a megjelölt helyekre, le kell adják a beiratkozási dossziéjukat az adott iskolánál. A dossziénak tartalmaznia kell: a) beiratkozási kérvényt; b) személyigazolvány és keresztlevél másolatot; c) törzskönyvi kivonat eredetijét; d) orvosi igazolást.  Azok, akik különböző okok miatt nem kerültek elosztásra, július 24-27 között újabb jelentkezési lapot töltenek ki és részt fognak venni a második számítógépes elosztáson, ami augusztus 3-án lesz.