Valóban a diákok szegregációja a legjobb megoldás?  

 A tény, hogy a roma szülők, nem íratják be a gyerekeiket az oktatási rendszerbe, azok 6-7 éves kora előtt, még jobban elmélyíti a meglévő interkulturális feszültséget a különböző etnikai csoportok közt, akik Székelyhídon élnek.  Az interjú alanyaink mind azt állították, hogy a múltban számos oktatási program zajlott az iskolákban, melyek fő célkitűzése a roma gyerekek oktatási rendszerbe történő integrációja volt.  Azonban, a vegyes osztályok sok roma gyerek számára egy kínszenvedéssé váltak, hisz egy első osztályos roma tanuló, nem rendelkezik azokkal a tanulási készségekkel, mint magyar társai, akik ezeket már az óvodában elsajátították.   

 A gyenge magyar anyanyelvi tudás, párosul azzal, hogy nem tudják megfelelően  megfogni a ceruzát, vagy nem tudnak rendesen megtanulni írni, tények, melyek frusztrációt és csalódottságot váltanak ki tanítóikból, tanáraikból. Az iskolai átlag tanulmányi eredményeik ezért igen alacsonyak, hisz a tanárok képtelenek követni velük egy megadott tanítási programot és megoldani a roma gyerekek különleges tanulási igényeit. 

Holczman Ilona tanárnő véleménye szerint, a roma szülők voltak azok, akik kezdeményezték, hogy a gyerekeiket átírathassák kizárólag roma gyerekekből álló osztályokba, mert ez által is megoldódni vélték a hátrányokat, nehézségeket és a két fél (magyar-roma gyerekek/közösség) közötti interkulturális feszültségeket. Az ajánlat nem ütközött jelentős ellenállásba senki részéről sem, sőt inkább bizakodással töltött el mindenkit, a vélhető előnyökre való tekintettel.  

Az adott tények fényében csak az a kérdés marad, hogy vajon valaki elgondolkodott-e azon, hogy ezen intézkedések milyen módon hatnak majd ki az érintett kisebbségi csoport tagjaira? Az iskola vezetősége mérlegelte-e a rövid és hosszú távú negatív és pozitív hatásokat a döntéshozatala előtt? Választhattak-e volna másmilyen típusú intézkedést, mielőtt a jelen módszert bevezették? És végül, de nem utolsó sorban, a legfontosabb kérdés az marad, hogy valóban a szegregáció e típusú “újjászületése” az a mód, mely igazán hozzájárulhat az etnikumok közötti kapcsolatok javulásához?

 Andrea Sofía Sánchez Almeida